II NIEDZIELA ZWYKŁA

katolik

Naśladując św. Jana Chrzciciela Patrona naszej Parafii, trzeba w sposób systematyczny uaktywnić się w świadectwie. Co to konkretnie oznacza? Nie chodzi przecież o to, abyśmy wychodzili z domu i prowadzili ze wszystkimi napotkanymi rozmowy o Chrystusie. Ważniejsze są czyny i wybory, których dokonujemy na oczach bliźnich. Dla przykładu: matka czy ojciec, którzy mówią do swoich dzieci o ważności Eucharystii, a wysyłając je do kościoła w niedzielę, sami pozostają w domu, stają się także świadkami, tylko że nie Chrystusa, ale obłudy. Na tym wręcz książkowym przykładzie widać, iż każde świadectwo, nawet to najmniejsze, wymaga pewnego wysiłku i wyrzeczenia.

Patrząc dziś na św. Jana Chrzciciela, pomyślmy o naszym osobistym świadectwie! Wymaga ono od każdego poświęcenia i jednoznacznego wyboru. Wymaga także aktywności w szukaniu okazji do ukazywania prawdziwych wartości. Módlmy się, abyśmy nie dali się zwieść tym, którzy na ludzkiej naiwności zbijają ogromny kapitał. Izajasz usłyszał wezwanie Boga: „ustanowię cię światłością dla pogan” (Iz 49). Bądźmy i my taką światłością dla naszych najbliższych!

1) We wtorek Wspomnienie św. Antoniego

2) W sobotę wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy - w tym dniu jest Dzień Babci, zaś w przyszłą niedzielę jest Dzień Dziadka

3) W tygodniu msze św. o godz. 10.00 będą we wtorek, środę i czwartek

PLAN WIZYT DUSZPASTERSKICH

16.01 - ul. Rybaków, Prosta, Północna

17.01 - ul. Polna i Biała

18.01 - oś. Kolorowe

19.01 - ul. Koralowa numery parzyste

20.01 - ul. Koralowa numery nieparzyste

21.01 - Łomy kolonia (od godz. 9.30)

22.01 - Polejki (od godz. 14.00)