III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

spotkanie z Samarytanką

 Dzisiejsza Ewangelia opowiada o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką. Wychodząc od wody, która była w studni w Sychar, Jezus przedstawił jej naukę o wodzie żywej, która wypływa z ludzkiego serca ku życiu wiecznemu. Zbawiciel pragnie, ale nie tyle wody, ile wiary człowieka. Zakończenie tego fragmentu Ewangelii właśnie o tym mówi: Samarytanie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem Bożym. Bóg zawsze uwalnia człowieka z klęski, aby okazać mu dobro swego majestatu. Jak o tym mówi św. Paweł w Liście do Rzymian, w którym stwierdza, że Jezus umarł za nas z miłości do nas, a umarł na krzyżu wtedy, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

ogłoszenia parafialne

 1) W czasie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej - PIĄTKI godz. 16.30, oraz nabożeństwo Gorzkich Żali - NIEDZIELE godz. 7.30

2) W poniedziałek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Proszę o modlitwę w intencji naszego Ks. Arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego

3) W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

4) Jak co roku proszę Panie i Panów sołtysów oraz osoby chętne do pomocy w zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego

5) Gorąco zachęcam do nabycia książeczki "Rachunek sumienia dla każdego". Często byle jak i bez przygotowania podchodzimy do kratek konfesjonału a potem dziwimy się że łaska Boża słabo w nas działa. Książeczka w prosty i bardzo dostępny sposób pomaga nam podejść do Sakramentu Pojednania z wiarą i szacunkiem. Ta publikacja cieszy się wielkim powodzeniem wśród wiernych w Polsce - jest to już czwarte wydanie. Cena 1 egzemplarza 2 zł.

6) W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ PRZEJŚCIE NA CZAS LETNI. Przesuwamy wskazówki zegarków z godz. 2:00 na 3:00 w nocy z soboty na niedzielę co skraca w tym dniu czas na sen o godzinę.