XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C

krzyż

Chrześcijaństwo jest religią jasnych i konkretnych zadań. Zadań wyznaczanych, wskazywanych i przekazywanych ludziom do wykonania przez samego Boga. Co dnia chrześcijanie w modlitwie nawiązują kontakt z Bogiem. Można powiedzieć, że meldują się jak żołnierze u dowódcy na odprawie przed bitwą, by otrzymać zadania do wykonania w bitwie dnia. O tej spoczywającej na nich powinności pamiętają dzięki wypowiadaniu w modlitwie Ojcze nasz słów: „bądź wola Twoja”.

ogłoszenia parafialne

 1) Dzisiaj I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu

2) Tradycyjnie ofiary z dzisiejszych mszy św. są przeznaczone na prace konserwatorskie i gospodarcze prezy naszej świątyni

3) Z początkiem lipca rozpocząłem 13 rok pracy duszpasterskiej w naszej Parafii. Dziękuję za życzenia i pamięć. Proszę o modlitwę abym mógł dalej swoją pracą służyć na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi.