XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C

pochodnia

Słyszymy dziś w Ewangelii wezwanie Pana Jezusa do czujności: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”. Obrazy czuwania nosimy w sobie. Słyszymy, że czuwa żołnierz na warcie, lekarz pogotowia, kolejarz na przejeździe, pracownik na nocnej zmianie. Ale bycie czujnym nie jest czymś łatwym. Dlatego Kościół, idąc za wezwaniem Pana Jezusa, przypomina o potrzebie czujności. Ewangeliczne czuwanie nie ma jednak nic wspólnego z apokaliptycznym podnieceniem i oczekiwaniem na niezwykłe wydarzenia. Postawa ewangelicznej czujności zawiera zupełnie inne akcenty. Jest to odpowiedź na nauczanie Jezusa Chrystusa, który nie określa dokładnej daty swojego powrotu, lecz wzywa wielokrotnie do czujności. Chrześcijanin nie podróżuje z kalendarzem w ręku. Co najwyżej ma – jak pisze ks. Alessandro Pronzato – przed oczyma busolę. Chrystus wskazuje kierunek, lecz nie daje dokładnego opisu, co wydarzy się w drodze, ani nie mówi, jak długo będzie trwała ta podróż. Chrześcijanin nie jest kimś, kto z góry wszystko wie. Dlatego czuwanie jest trudnością. Nie jest bowiem łatwo zgodzić się na taką niepewność, konieczność oceny naszego pielgrzymowania, niekiedy korekty drogi, którą idziemy.

ogłoszenia parafialne

1) W poniedziałek wspomnienie św. Klary, w środę wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, w czwartek uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - msze św. z błogosławieństwem ziół i kwiatów o godzinie 8.00 i 11.00, w sobotę wspomnienie św. Jacka

2) W przyszłą niedzielę odpust parafialny ku czci św. Rocha - msze święte z kazaniem i błogosławieństwem odpustowym o godzinie 8.00 i 11.00. Po mszy o godz. 11.00 uroczysta procesja wokół świątyni. Mieszkańców wsi Łomy tradycyjnie w tym dniu zapraszam na mszę św. do Jonkowa.

3) Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński zatwierdził na okres 5 lat następujący skład Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej naszej Parafii:

RADA DUSZPASTERSKA

Przewodniczacy Rady: Ks. Proboszcz Krzysztof Chrostek

Członkowie Rady:

Teresa Pralicz

Alina Kossek

Ryszarda Rozbicka

Barbara Nilipińska

Piotr Bartycha

Beata Penger

RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH:

Przewodniczący Rady: Ks. Proboszcz Krzysztof Chrostek

Członkowie Rady:

Piotr Łożyński

Grzegorz Certa

Ryszard Nienartowicz

Zdzisław Stoliński

Stanisław Jankowski