XX NIEDZIELA ZWYKŁA, ODPUST KU CZCI św. ROCHA

Wierność

Jakże aktualne są słowa Chrystusa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii: „Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu”. Brak pokoju i miłości w naszych domach rodzinnych może być spowodowany wieloma czynnikami. Jednym z nich jest coraz większa laicyzacja zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzieży. Można także powiedzieć, że dla ludzi głęboko wierzących przychodzi czas trudny, czas niezrozumienia, a nawet upokorzenia. Trzeba więc dziś w szczególny sposób odczytać zawarte w Ewangelii przesłanie Chrystusa. Co zatem Mistrz z Nazaretu chce nam przekazać, wypowiadając te trudne, przerażające słowa?

Wydaje się, że pierwsze przesłanie jest bardzo czytelne: wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają dziś na opór, a wyznawcy zostają wypchnięci z życia publicznego. W wielu stacjach telewizyjnych kreuje się model postępowego człowieka, który wiarę traktuje marginalnie. Najczęściej taką postawę uosabiają atrakcyjni, młodzi ludzie. Postawę religijną ukazuje się często, wykorzystując wizerunki ludzi starszych, zmęczonych życiem...

Można powiedzieć, że obecnie wiara nie jest w modzie! A Ty? Jesteś modny czy wierzący?

ogłoszenia parafialne

1) Dzisiaj w naszej Parafii przeżywamy uroczystości odpustowe ku czci naszego patrona - św. Rocha. Homilie odpustowe na wygłosi ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny. W dniu dzisiejszym msze św. o godz. 8.00 i 11.00. Ok. 10.45 powitamy tradycyjną na naszych Warmińskich terenach pielgrzymkę pokutną (tzw. łosierę) z Łomów. Po mszy o godz. 11.00 uroczysta procesja wokół kościoła ku czci naszego św. Rocha. W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź, msza św., modlitwa w intencjach Ojca św.). Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości: Strażakom z OSP Jonkowo i OSP Mątki, służbie liturgicznej ołtarza z panem kościelnym Zygmuntem Markowskim na czele, panom dzięki którym pięknie zabrzmiały dzwony parafialne z panem Ryszardem Grynko na czele i wszystkim aktywnie uczestniczącym w procesji.

2) W tym tygodniu w czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. w tym dniu msza św. wyjątkowo o godz. 17.00 (intencja ślubna), w sobotę święto św. Bartłomieja Apostoła