NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, Rok A

więta rodzina

Rodzina została ustanowiona przez samego Boga w ramach dzieła stwórczego i powierzona ludziom, aby w jej ramach budowali rzeczywistość ziemską i zdążali do rzeczywistości niebieskiej. Rodzina jest związkiem miłości, która przejawia się w oddaniu każdemu tego, co mu się należy. W szczególności Rodzicom należy się cześć ze strony dzieci i ten temat został rozwinięty w pierwszym czytaniu: „Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził”.

Czy możemy dzisiaj z czystym sumieniem stanąć przed szopką i patrzeć na Świętą Rodzinę? Czy nie ma Ona nam bardzo wiele do wyrzucenia? Jest także wezwaniem, aby uwolnić naszą świadomość od indoktrynacji, od przeciwnych myśli Bożej i dobru ludzkości modeli tak bardzo forsowanych, aby poważnie starać się poznać myśl Bożą w zakresie życia rodzinnego, aby w tym duchu wychowywać młode pokolenie, choć jest to niemodne i budzące sprzeciw owładniętych rzekomym postępem nowoczesności.

Trzeba ratować kształt własnej Rodziny, aby pozostała ogniskiem miłości i siedliskiem życia, aby tym ubogacała wszystkich swoich członków i promieniowała na otoczenie. Nie bójmy się podjąć wysiłków, aby nasze Rodziny, wbrew modzie, propagandzie i wielkim utrudnieniom sterowanym przez różnorakie instytucje, z powołanymi do obrony społeczeństwa włącznie, odpowiadały ideałowi ukazanemu w Świętej Rodzinie.

ogłoszenia duszpasterskie

1) Jutro w poniedziałek o godz. 12.00 msza św. pogrzebowa + Włodzimierza Mikołajczyk. Nie będzie mszy św. wieczornej

2) 31 stycznia o godz. 17.00 msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie starego roku kalendarzowego

3) 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - msza święta o godzinie 17.00

4) W przyszłą niedzielę 5 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Łomach odbędzie się spotkanie opłatkowe wspólnoty modlitewnej z Łomów i Członków Róży Matek za Dzieci. Spotkanie opłatkowe będzie połączone z Mikołajem i paczkami ufundowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łomach. Organizatorzy proszą o informacje kto przyjdzie z dziećmi do poniedziałku 30 grudnia ze względów organizacyjnych (przygotowanie paczek) osobiście lub telefonicznie do pani Urszuli Strynowicz – tel: 513 161 276 lub pani Katarzyny Strynowicz tel: 514 378 946. Tradycyjnie organizatorzy proszą aby przynieść ze sobą coś słodkiego.

5) Z racji rozpoczynającej się kolędy nie będzie mszy św. w czwartek i w sobotę. W piątek - I piątek miesiąca o godz. 10.00 msza św. w Mątkach potem w DPS, a od godz. 17.15 spowiedź i msza św.

kolęda2016

1) dzisiaj 29 grudnia od godz. 15.00 - Polejki

2) 2 stycznia od. godz. 15.30 - Łomy strona lewa (strona kaplicy)

3) 3 stycznia od godz. 15.30 - Łomy strona prawa

4) 4 stycznia od godz. 10.00 - Łomy kolonia

5) 5 stycznia (niedziela) od 15.30 - ul. Kolejowa