NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, Rok A

chrzest Pański

Jan Kochanowski pisał w utworze Satyr: „Dobrym chrześcijaninem nie tego ja zowię, co umie dysputować i ma gładką mowę, ale kto żywie według wolej Pana swego”. Posłuszeństwo wobec Tego, o którym Bóg Ojciec mówił w czasie chrztu w Jordanie: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3), staje się fundamentalnym zadaniem każdego ochrzczonego. To posłuszeństwo powinno w pierwszej kolejności dotyczyć odpowiedzi na pytania, które słyszą rodzice w czasie chrztu własnego dziecka: Czy wierzysz? Czy wyrzekasz się? Odpowiedź człowieka ochrzczonego przekłada się na jakość życia, uległość wobec Bożej woli, nasłuchiwanie Bożego słowa. Taką właśnie postawę ukazuje nam dzisiaj św. Jan Chrzciciel - Patron naszej Parafii.

ogłoszenia duszpasterskie

1) W imieniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie i swoim serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, Gości i mieszkańców naszej Gminy na Koncert świąteczno-noworoczny, który odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po mszy św. o godz. 11.30

2) Z racji kolędy w tym tygodniu msza św. tylko w piątek o godz. 10.00

kolęda2016

1) dzisiaj ok. godz. 15.30 - ul. Zacisze i Żytnia

2) 13.01 - poniedziałek od. 15.30 - Węgajty kolonia

3) 14.01 - wtorek od 15.30 - Węgajty wieś

4) 15.01 - środa od 15.30 - ul. K.Wielkego, Kr.Bony, Wł.Jagiełły

5) 16.01 - czwartek od 15.30 - ul. Wł.Łokietka, Z.Starego, J.Sobieskiego, S.Batorego

6) 17.01 - piątek od 15.30 - ul. Księcia Witolda i Krzywoustego

7) 18.01 - sobota od 15.00 - ul. Krótka

8) 19.01 - niedziela od 15.30 - ul. Wędrowna