ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, Rok A

ofiarowanie

Dzisiejszy obrzęd poświęcenia gromnic, a zwłaszcza moment ich zapalenia, jest dziękczynieniem skierowanym do Chrystusa, który mówił: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Światło jest też wyrażeniem blasku żywej wiary, którą powinniśmy płonąć, idąc na spotkanie ze Światłem Najdoskonalszym. Nikt inny nie może przebić mroków ciemności grzechów, jedynie Światło, którym jest Jezus. To Światło swoimi rękami podaje nam dzisiaj Maryja, która pierwsza Je niosła, chroniła i w Jego blasku żyła w Nazarecie. Dziś wychodzimy na spotkanie z Jezusem ze światłem naszych dobrych uczynków. Światło występuje wszędzie tam, gdzie ukazuje się Chrystus. Stąd pochodzi przepis zapalania świec w czasie Mszy św., dlatego pali się wieczna lampka przed tabernakulum i przy zapalonych świecach głosi się Ewangelię. Gromnica powinna znajdować się w każdym chrześcijańskim domu jako ochrona w momentach, gdy życie wierzącego jest zagrożone. Dlatego też wiara polskiego ludu oplotła tę świecę niezliczoną liczbą podań, legend, wierszy, w których przejawia się wielka miłość do Niebieskiej Opiekunki.

ogłoszenia duszpasterskie

1) Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto to należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Poświęcenie gromnic na każdej mszy świętej.

2) W tym tygodniu msze święte o godz. 17.00 (nie będzie tylko mszy św. w sobotę)

3) W poniedziałek 3 lutego wspomnienie św. Błażeja biskupa i męczennika - patrona chorób gardła - w czasie mszy św. błogosławieństwo świecami

4) W środę wspomnienie św. Agaty męczennicy i dziewicy - na mszy świętej błogosławieństwo chleba, wody i soli ku czci św. Agaty. Święta Agata jest patronką, która chroni domy przed ogniem, jest też obrana za patronkę kobiet dotkniętych nowotworem piersi.

5) Od przyszłej I niedzieli miesiąca tzn od lutego po mszy świętej o 11.30 spotkania z członkiniami Róż Różańcowych, modlitwa i rozdzielenie tajemnic różańcowych.

6) W tym tygodniu I piątek miesiąca - o godz. 10.00 msza św. w Mątkach, potem w DPS Jonkowo. Wieczorem od 16.30 spowiedź pierwszopiątkowa i o 17.00 msza św.

 kolęda2016

1) dzisiaj od 15.00 - Jonkowo blok 4 i 6

2) 3.02 - poniedziałek od. 15.30 - ul. Koralowa nr nieparzyste

3) 4.02 - wtorek od 15.30 - ul. Koralowa nr parzyste

4) 5.02 - środa od 15.30 - ul. Błękitna, Żółta, Zielona

5) 6.02 - czwartek od 15.30 - ul. Bratkowa, Bławatna, Biała

6) 7.02 - piątek od 15.30 - ul. Polna

7) 8.02 - sobota od 14.00 - Wrzosowa, Różana, Liliowa,

8) 9.02 - od 14.00 - ulica Spacerowa