IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, Rok A

sadzawka

W obecnych czasach potrzeba nam uwierzenia na nowo Bogu, owego przejrzenia, ponieważ coraz częściej zaczynamy się gubić. Wielu współczesnych chrześcijan uczyniło sobie ze skarbca naszej wiary bardzo szczególną religię. Coraz częściej mówi się o katolikach z dodatkiem słowa „ale”:

• Ja wierzę w Chrystusa, ale wiara w szatana w XXI wieku jest śmieszna.
• Ja wierzę w Chrystusa, ale nie ma sensu wierzyć w życie wieczne (ewentualnie w reinkarnację można uwierzyć).
• Ja wierzę w Chrystusa, ale szóste przykazanie skreślam, bo kto to widział mieć tak nienowoczesne poglądy.
• Ja wierzę w Chrystusa, ale jestem za rozwodami, bo życie jest niełatwe i nie ma sensu się męczyć.
• Ja wierzę w Chrystusa, ale kontestuję Kościół, który tylko się bogaci.

Czytając dzisiejszą Ewangelię, nie można zapomnieć, że współcześnie Chrystus przechodzi także obok każdego z nas, tak jak to się działo w przypadku niewidomego znad sadzawki. Pragnie nas uzdrowić. Nie można jednak przed Mistrzem uciekać. Ślepiec czuł w sercu, że Jezus jest tym, który odmieni całe jego życie. Trzeba zaufać Panu i poddać się Jego woli! Jak to uczynić? Niech odpowiedzią będzie pewien przykład zaczerpnięty z klasyki polskiej literatury.

Istnieje polskie opowiadanie o jaskółce, której pisklę wypadło z gniazda i leżało martwe. Matka wzięła je, wyniosła pod niebiosa i puściła, wychodząc z założenia, że jeśli żyje, to poleci. Juliusz Słowacki z tego prostego opowiadania uczynił poemat, w którym pod słowo „pisklę” podłożył słowo „Ojczyzna”. Pisał więc: „Porwę Cię wprzódy na pieśniacze skrzydła i puszczę. I jeśli żywa, to poleci”. Można dokonać parafrazy tego tekstu i wyraz „Ojczyzna” zastąpić słowem „wiara”: „Porwę Cię w górę na wiary skrzydła i puszczę. I jeśli żywa, to poleci”.

Aby zaufać do końca Panu, trzeba wielokrotnie podejmować trudne i niewygodne decyzje, które tylko dzięki Niemu mają szansę realizacji. Lęk przed trudem i cierpieniem to tak naprawdę droga donikąd!

ogłoszenia parafialne

1) W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

2) W przyszłą niedzielę zmiana czasu na letni - śpimy o godzinę krócej

3) Przyjmowanie Komunii św. na rękę jest zgodne z tradycją Kościoła i przepisami liturgicznymi. Dłonie należy skrzyżować „czyniąc z nich niby tron, gdyż masz przyjąć Króla” (Św. Cyryl). Lewą dłoń położyć na prawą i koniecznie przy kapłanie należy spożyć Ciało Pańskie.
Komunię duchową można praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Jednak nie należy jej utożsamiać z komunią sakramentalną. Przy jej przyjmowaniu powinna towarzyszyć dowolna modlitwa skierowana do Zbawiciela, np.: „Duszo Chrystusa…” lub dowolny akt strzelisty np.: „ Jezu ufam Tobie”, „Panie Jezu kocham Cię” itp.
Istotą komunii duchowej jest pragnienie miłowania Pana Boga i trwania w przyjaźni z Nim, z wykluczeniem wszystkiego co zagrażałoby darowi jedności, czyli grzechu śmiertelnego. Celem komunii duchowej jest doświadczenie spotkania i pozasakramentalnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Święci Kościoła zalecali komunię duchową ją jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk.

4) Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński udziela wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dniem 21 marca 2020 r., dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tj. dnia 12 kwietnia br., z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

5) TVP 3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem". Nauki będą, emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca  br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po  transmisji  Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut.

6) Bardzo serdecznie proszę Rodziców i Opiekunów, aby wzięli sobie do serca opiekę nad swoimi dziećmi i dopilnowali, by nie wałęsały się po Jonkowie szczególnie w godzinach wieczornych. Mamy stan epidemii a nie koronoferie!!!

7) Zapraszam do kościoła na modlitwę indywidualną - świątynia otwarta