NIEDZIELA PALMOWA, Rok A

niedziela palmowa

głośnik

PRZEMYŚLENIA PEWNEGO KAPŁANA - POSŁUCHAJ

Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Niech w tym czasie nasze domy staną się szczególnymi domami modlitwy. Zdecydowana większość z nas, z powodu ograniczeń sanitarnych, nie może brać udziału w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach i kaplicach. Możemy jednak w tym dniu w naszych domach włączyć się w modlitwę Kościoła na całym świecie, która rozpoczyna Wielki Tydzień.

Liturgia Niedzieli Palmowej koncentruje się wokół Męki Pańskiej, ale jest także zapowiedzią zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmiercią i nowego życia, które symbolizują palmy. To dla nas czas nadziei i pocieszenia w tej trudnej sytuacji. Zawierzmy wszystko Bogu poprzez modlitwę.

Episkopat zachęca, żeby w Niedzielę Palmową uczestniczyć w transmisjach Mszy św., i nabożeństw Gorzkich Żali.  O godz. 12.00 Anioł Pański z papieżem Franciszkiem poprzez transmisje, m.in. w TVP1, Polsat, TV Trwam, Radiu Maryja i modlitwy w intencji ustania pandemii koronawirusa, za chorych, zmarłych i ich rodziny.

Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku (por. Ps 90, 5-6). Te słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby.

ogłoszenia parafialne

1) Niedziela Palmowa rozpoczyna Czas Wielkiego Tygodnia. W środę od godz. 10.00 chciałbym odwiedzić z Sakramentem Pokuti i Eucharystii obłożnie chorych w domach. Proszę o telefoniczne złaszanie. chorych.

2) Wielki Czwartek - podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy. Zapraszam do adoracji Krzyża w domach i do odprawienia Rodzinnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wielka Sobota - Wigilia Paschalna - wydawało się, że wszystko się skończyło bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko, ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego.

3) W piątek i sobotę adoracja do godziny 20.00

4) W tym roku błogosławieństwo pokarmów przeprowadza Ojciec Rodziny lub inna wybrana osoba korzystając z poniższego rytuału:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo Mt 6, 31 ab.32b-33:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

WszyscyAmen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

WszyscyPrzy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

5) W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tradycyjnie o godz. 6.00 uroczysta Msza św. Rezurekcyjna i  potem msza o 11.30. Daj Boże, że w większym gronie - chociaż 50 osób.