IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, Rok A

brama owiec

W dniu dzisiejszym Jezus mówi do każdego z nas: „Ja jestem bramą owiec (...). Jeśli kto wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony” (J 10). Cóż oznacza to dla każdego chrześcijanina? Jakże nie przytoczyć w tym miejscu słów testamentu Jana Pawła II, który swoją ostatnią encykliką życia i śmierci przeszedł przez ową bramę: Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie (por. Mt 24,42) – te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Jan Paweł II pokazał, że Jezus już na ziemi jest bramą, przez którą wierzący wkraczają do pełni życia.

 ogłoszenia parafialne

1) W miesiącu maju zapraszam na nabożeństwo majowe w tygodniu ok. godziny 17.30

2) Przypominam szanownym Parafiankom i Parafianom, że w obecnym czasie w naszej świątyni może przebywać ok. 40 osób, a msze święte w niedzielę w Jonkowie są sprawowane w godzinach: 8.00, 10.00 i 11.30.

3) W niedzielę 3 maja o godzinie 11.30 msza święta za wstawiennictwem św. Floriana w intencji strażaków OSP Jonkowo i OSP Mątki. Liturgiczne wspomnienie św. Floriana, męczennika - patrona strażaków jest w poniedziałek.

4) W środę święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, zaś w piątek uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika - głównego patrona Polski