UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, Rok A

zeslanie ducha swietego

Przed laty Jan Paweł II z naciskiem mówił do Polaków, że dużym „zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą”. Zatem żyjemy w coraz większym zakłamaniu, które nie pozwala dostrzec wielu zagrożeń, choćby tych dziesięciu wymienionych na początku. Stąd też ważna staje się obecność Trzeciej Osoby Boskiej, którą nazywamy Duchem Prawdy. To On umożliwia stanięcie w prawdzie, nazwanie po imieniu wszelkiego fałszu w naszym życiu. Dzięki Niemu możliwe jest autentyczne rozliczenie się ze sobą. To Duch Prawdy udziela łaski wrażliwości na prawdę i kłamstwo. Dlatego też Jezus świadom zagrożeń płynących z pokus do relatywizmu człowieka powiedział do swoich uczniów i mówi także do nas dzisiaj: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20). W odpowiedzi trzeba mówić: „Nie pozwól, Duchu Święty, zagubić się w półprawdach, w mirażach kłamstwa i nieautentyczności”. Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świętego, mając świadomość wielu zagrożeń czyhających na nas i na naszych najbliższych, módlmy się słowami Sekwencji:

Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędzę.
Nagnij, co jest harde; rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj zasługę męstwa; daj wieniec zwycięstwa; daj szczęście bez miary.

ogłoszenia parafialne

 

1) Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

2) W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jest to również dzień Dziecka. W poniedziałek rozpoczynamy Nabożeństwo czerwcowe. W dniu zwykłym o godzinie 17.40 śpiewamy litanię do Serca Pana Jezusa, w niedzielę przed mszą świętą o 11.30

3) W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

4) W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy.

5) Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku udziału
w niedzielnych Mszach Świętych.

Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20 kwietnia 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę.
Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:
a. osoby w podeszłym wieku
b. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
c. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,
z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.
Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitarnych. W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych i Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.  Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński