XI NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

kapłan

Polska w ostatnich latach doświadcza znacznego spadku powołań kapłańskich i zakonnych. Dla wielu młodych ludzi praca kapłana wydaje się coraz bardziej niewdzięczna, a życie zakonne – coraz mniej ciekawe. Jednocześnie ze wszystkich stron słychać głosy dopominające się o duszpasterzy i o duchowych przewodników.

Pytanie na dziś:  Co robimy w naszych domach, w naszych rodzinach, aby nie zabrakło powołań kapłańskich i zakonnych? Przecież ludzie ci nie spadają z nieba, nie rodzą się w rajskich ogrodach, oni wychowują się w domach takich jak wasze. Czy chciałabyś, czy chciałbyś, aby Twój syn został księdzem? Aby twoja córka wstąpiła do klasztoru? Już słyszę przeczące odpowiedzi większości! Dlaczego nie?! Przecież wychować syna księdza lub córkę zakonnicę to wielka zasługa u Pana Boga.

Po Soborze Watykańskim II, który trwał trzy lata i zakończył się w 1965 roku, wiele zadań przejęli świeccy. Wspomnę tu chociażby katechizację, przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, zanoszenie chorym Komunii Świętej, prowadzenie spraw gospodarczo-finansowych parafii. Ale wciąż są takie funkcje, w których kapłan jest niezastąpiony.

My, kapłani, potrzebujemy waszej modlitwy i waszego wsparcia. Czasami jest z nami tak, jak z byle jakimi żniwiarzami. Co z tego, że znaleźli się „robotnicy na żniwo”, jeśli są leniwymi i złymi robotnikami? Żniwo nadal nie zostanie zebrane. Dlatego trzeba się za swojego kapłana modlić. Jeśli wasz ksiądz jest gorliwy, módlcie się, aby taki pozostał, jeśli zaś się zaniedbuje, módlcie się o jego nawrócenie.

ogłoszenia parafialne

1) W czerwcu zapraszam na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W dni zwykłe Litanię będziemy śpiewali przed mszą św. - to jest około godz. 17.40, (msza św. o godzinie o godz. 18.00), a w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.30 (ok. 11.15)

2) W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

3) W przyszłą niedzielę - 21 czerwca po mszy świętej o godzinie 11.30 - spotkanie dla Rodziców przed I Komunią świętą (I Komunia 26 września - sobota godzina 11.00)

4) W poniedziałek o godzinie 11.30 msza święta pogrzebowa naszej parafianki +Mirosławy Jodkowskiej