XV NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

słowo Boże

Dziś słyszymy w Ewangelii przypowieść o siewcy. Traktuje ona o niezmiernej Bożej hojności, którą Stwórca obdarza każdego człowieka, bez względu na to, kim jest i gdzie żyje. Święty Jan napisał o tym wyraźnie w prologu Ewangelii: „Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. Bóg oświeca każdego człowieka i udziela mu, na miarę pragnień i stopnia otwarcia się, łaski zrozumienia tego, co w jego życiu jest najważniejsze. Człowiek zaś może to w rozmaity sposób wykorzystać: albo ku swemu szczęściu, albo na własną zgubę.

Jest rzeczą niezmiernie ważną, abyśmy to Chrystusowe pouczenie wzięli sobie do serca. Trzeba zauważyć, że w przypowieści jest mowa tylko o ludziach, którzy weszli w zasięg oddziaływania słowa Bożego i na co dzień potrafią z niego korzystać. Jezus mówi o tych, którzy słuchają słowa, a my przecież czynimy tak od wielu lat. Jakie jednak są owoce tego słuchania? Warto się nad tym zastanowić...