XX NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

kananejka

W Bożych planach wszystko ma swój czas i porządek, których często nie rozumiemy, ale gdy Bóg na końcu dziejów zbawienia przed wszystkimi objawi swoje plany i drogi postępowania, z pewnością przekonamy się o tym, że zawsze były to drogi miłości ku każdemu stworzeniu.

W ewangelicznym opowiadaniu wiara kobiety spowodowała to, że została ona wysłuchana jakby jeszcze przed czasem, który był zarezerwowany dla pogan. Bo zawsze o przynależności do królestwa Bożego decyduje wiara. Żydzi nie uwierzyli w orędzie Jezusa, zaś poganie dzięki wierze stali się uczestnikami zbawienia.

Musimy sobie dobrze uświadomić, że jedynie wiara decyduje o naszym miejscu w ekonomii zbawienia. Nie ma innej drogi. Jest droga wiary, prawdziwej, szczerej i osobistej, otwartej na każde słowo Boga i wypełnianej w uczynkach, bez których wiara jest martwa. Na tę drogę dziś jesteśmy szczególnie wzywani.

ogłoszenia parafialne

1) Dzisiaj w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci świętego Rocha. Mszę świętą odpustową o godz. 11.30 odprawi i kazanie wygłosi ksiądz Karol Misiewicz. Pozostałe msze świete godz. 8.00 i 10.00. Po mszy św. o 11.30 w ramach uświetnienia tego pięknego dnia pamięci naszego Patrona zapraszam na koncert Olsztyńskiego Zespołu Kameralnego PRO MUSICA ANTIQUA.  Organizatorami koncertu są: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie i nasza Parafia.

2) Pierwsza próba przed I Komunią świętą w niedzielę 30 sierpnia po mszy o godzinie 11.30 - obecność obowiązkowa.

 Apel 1

apel 2