XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

piotr

Wiara i miłość obecne w osobie Piotra sprawiają, że i my wierzymy w Jezusa, który jest Mesjaszem – Synem Bożym. Przez to wydarzenie Ewangelia poucza nas o nadziei. Jeśli wierzymy Jezusowi, jeśli kochamy Go całym sercem tak jak Piotr, to nawet jeżeli zdarzy nam się zgrzeszyć, ale wrócimy do Niego, On na nowo nas przygarnie. Dla nas, ludzi Kościoła, grzech nie stanowi tragedii – ufamy bowiem miłosierdziu Bożemu, które jest większe od wszelkiego zła i grzechu, jak zapisał to Izajasz: „Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1,18).

ogłoszenia parafialne

1) Pierwsza próba przed I Komunią świętą w niedzielę 30 sierpnia po mszy o godzinie 11.30 - obecność obowiązkowa.

2) W poniedziałek święto św. Bartłomieja Apostoła, w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w sobotę wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela - patrona naszej Parafii

3) Niniejszym bardzo dziękuję Panu Organiście Markowi Gorgol za dobrą współpracę w naszej Parafii. Pan Marek obecnie pracuje w Olsztynie, ale w dalszym ciągu w miarę potrzeb i możliwości będzie współpracował z naszą Parafią. Na miejscu nowego organisty witam serdecznie Pana Mateusza Sławińskiego, który przybył do nas aż z Poznania. Bliższe informacje na temat muzycznego dorobku Pana Mateusza znajdują się na stronie:                                            http://www.slawinskyarrangements.pl/

4) Przypominam o obowiązku noszenia maseczek podczas mszy i nabożeństw.