XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

serce Jezusa

Mówić dzisiaj o miłości, która jednoczy ludzi, która daje radość, która przebacza, która zdolna jest do wierności i poświęcenia, nie jest łatwo, ale trzeba mówić i dawać świadectwo. Wydawaliśmy się być zasłuchani w słowa papieża, świadka miłości, które zabrzmiały w sposób szczególny: „Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość. [...] Dzisiaj z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby sprawa człowieka nie była nigdy, przenigdy oddzielona od miłości Boga”. „Będziesz miłował” – to znaczy będziesz w stanie, dając wyraz miłości Boga, dzielić serce między ludźmi.

 ogłoszenia parafialne

1) Według najnowszych przepisów w naszej świątyni może jednorazowo uczeniczyć we mszy świętej 85 osób. Na podstawie decyzji Księdza Arcybiskupa wszelkie nabożeństwa na cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych zostały odwołane (procesji nie będzie)

2) W środę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

3) Zbliża się listopad - miesiąc szczególnej modlitwy i pamięci o naszych drogich Zmarłych. Na stoliku obok dozownika z płynem dezynfekcyjnym leżą kartki na wypominki. Proszę o czytelne pisanie imnin i nazwisk Zmarłych.