I NIEDZIELA ADWENTU, Rok B

1 niedziela adwentu

Bracia i Siostry, posługujemy się w czasie Mszy Świętej słowami Pisma Świętego, natchnionymi przez Boga, równocześnie zaś słowami, które wypowiedzieli ludzie żyjący przed nami. Wypowiedzieli je dlatego, że natchnął ich Bóg. Ale wypowiedzieli je również dlatego, że kierowało nimi serce, które dostrzegało rzeczywistość, a z niej rodziła się modlitwa. Korzystaliśmy przed chwilą z takiej modlitwy, która zrodziła się w sercu psalmisty. Ta modlitwa była oparta na realnej ocenie ludzkiego życia. I dlatego rozkwitła tym pięknym zdaniem: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”. Świadomość grzeszności, świadomość tego, że potrzebuję przemiany życia i że ona może się dokonać jedynie mocą Bożą, sprawia, że wołam do Niego. To wołanie już jest błogosławione, bo zawiera właściwą ocenę rzeczywistości. Trzeba odnowienia!

ogłoszenia parafialne

1) Rozpoczynamy czas Adwentu - w liturgii czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Nie dla wszystkich ten czas jest radosny. Jest dużo żałoby, smutku, bojaźni i niepewności. Trzeba prosić Boga o potrzebne łaski, aby wzmocnił w nas wiarę, nadzieję i miłość

2) Początkowo planowałem msze święte Roratnie na godziny poranne, lecz ze względu na to, że młodzież szkolna pozostaje na nauczaniu w domach wszystkie msze święte w tygodniu będą sprawowane w dalszym ciągu o godzinie 17.00. Tych, którzy wcześniej rezerwowali msze święte na Roraty o 7.30 zapraszam na godzinę 17.00. Rekolekcje w naszej Parafii będą od czwartej niedzieli Adwentu tj. od 20 do 22 grudnia.

3) 2 grudnia odbędzie się spotkanie w wersji ONLINE dla Rodziców przed I Komunią świętą. Szczegóły zostały podanie na LIBRUSIE

4) Od dzisiaj można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny, oraz świece CARITAS w ramach Wigilijnej Akcji Pomocy Dzieciom (małe 5zł, duże 10 zł, duże ozdobne 15 zł).

APEL
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA CZAS ADWENTU

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna.

Wszystkim z serca błogosławimy

 ✠ Stanisław Gądecki  Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski