II NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok B

znalMesjasza

Życie każdego z nas przebiega torami, które wyznacza nam rodzina, z której pochodzimy, wrodzone zdolności, wykształcenie, zainteresowania i nawyki Współczesny człowiek zrobił się bardzo wygodny i potrzebuje na nowo zachęty, aby pójść za Chrystusem. W tym lakonicznym zawołaniu: „Chodźcie, a zobaczycie” zawarta jest zachęta do aktywności. W czym ona powinna się przejawiać? 

Leonardo da Vinci malując swoją słynną wieczerzę, miał tylko jeden cel przed oczyma, aby obraz ten prowadził ludzi do Chrystusa. Ale na wystawie – jak na ironię – wszyscy podziwiali mały okręcik, który był widoczny w dalekim tle. Trzy tygodnie potrzebował mistrz na namalowanie tego okrętu. Nie zważając jednak na włożoną pracę, zaraz pierwszego dnia wziął obraz „do poprawki” i okręt po prostu zamalował. Był zdania, że nic nie może odwracać wzroku od Chrystusa.

Pointa tego opowiadania jest jasna. Aktywność człowieka musi być ukierunkowana na samego Boga. Nic nie może przesłaniać Bożej wszechmocy i dobroci. Zatem człowiek współczesny powinien się niejako domagać od Boga jasnego wskazania przeszkód w tym konsekwentnym dążeniu do Niego. Musi to czynić na modlitwie, umiejętnie słuchać innych ludzi i wreszcie poprzez naukę na własnych błędach.

Wierność Bogu wymaga od człowieka pewności, która jest otwarciem się na Bożą prawdę. Może niektórzy patrzą na Kościół i Pana Boga przez pryzmat bardziej lub mniej sprawdzonych wiadomości na temat duchownych. Inni, gorsząc się skandalami, szukają pretekstu do religijnej „letniości”. Trzeba więc prosić Boga o dar prawdziwej, żywej wiary, dzięki której nie będzie pokus odejścia.

ogłoszenia duszpasterskie

1) Ponownie tym tygodniu z racji na indywidualnych zaproszeń na wizytę duszpasterską, msze święte będą sprawowane w następujących terminach: poniedziałek godz. 10.00, wtorek godz. 17.00, środa godz. 10.00, czwartek godz. 17.00, piątek godz. 10.00, sobota godz. 17.00

2) W sobotę z pielgrzymką modlitewną byłem w Mątkach. Bóg zapłać mieszkańcom Mątek za okazaną serdeczność, pozdrowienia i wieczorną wspólną modlitwę na mszy świętej. W przyszłą sobotę (23 stycznia) z pielgrzymką modlitewną wyruszę do Łomów i tak samo wieczorem zapraszam mieszkańców Łomów z rewizytą na mszę świętą o godz. 17.00.

3) Z całego serca dziękuję za składane ofiary według podanego przeze mnie klucza 1) trzeba mieć, 2) trzeba chcieć, 3) niech to sprawi Wam radość. W sposób szczególny dziękuję za okazaną radość i uśmiech - w dzisiejszych czasach to wartości dość mało spotykane...