V NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok B

uzdowienie teściowej

Choroba i cierpienie należą do podstawowych problemów życia ludzkiego. Poddają to życie próbie. Człowiek doświadcza wówczas swojej niemocy i ograniczeń. Każda choroba pobudza go do głębszej refleksji nad rzeczywistością śmierci, prowadzi często do niepokoju, zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu. Może stanowić jednak drogę ku większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać to, co istotne i wartościowe. Powinna kierować do szukania Boga, powrotu do Niego. Stają zatem przed nami kolejne pytania: Czy sami korzystamy z pomocy tego lekarza, którym jest Chrystus? Czy dotkniętym w różnoraki sposób chorobą ukazujemy sens spotkania z Chrystusem w sakramentach?

Z dzisiejszej Ewangelii wyłania się obraz Jezusa współczującego, który przyszedł, aby uleczyć całego człowieka. Więcej, Jego współczucie posuwa się tak daleko, że utożsamia się On ze wszystkimi cierpiącymi: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie”. Miłość Zbawiciela do ludzi dotkniętych słabością powinna nas pobudzać do szczególnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Chrystus Pan domaga się jednak przede wszystkim wiary. Wiary w Jego boską i zbawczą moc! To ona jest warunkiem pełnego uzdrowienia człowieka.

ogłoszenia duszpasterskie

1) Dzisiaj niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. Taca na prace konserwatorskie naszej świątyni.

2) Przypominam, że na terenie naszej Parafii jednej z Rodzin spalił się dom mieszkalny. Zachęcam Wspólnotę Parafialną do finansowej pomocy tej Rodzinie i aby nie mnożyć miejsc zbiórki oraz ułatwić koordynację pomocy, chętnych chcących ofiarować pomoc finansową kieruję do Pani Sołtys (1001 Drobiazgów).

3) W sobotę w godzinach wieczornych odwiedziłem ulice i osiedla Jonkowa - będące po prawej stronie od wyjścia z naszej świątyni. Za tydzień w sobotę z pielgrzymką modlitewną odwiedzę ulice i osiedla będące po lewej stronie od wyjścia z kościoła (ul. Ks. Hanowskiego w stronę Erko, osiedle Słoneczne, Leśne, Królów itd). Tak samo wieczorem zapraszam mieszkańców tej części Jonkowa z rewizytą na mszę świętą o godz. 17.00.

4) W przyszłą sobotę na godzinę 10.00 zapraszam wszystkich chętnych do pomocy rozebraniu dekoracji świątecznych w naszym kościele.

5) Na prośbę wielu Parafian przenoszę godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej. W dalszym ciągu Kancelaria będzie czynna od wtorku do czwartku tym razem jednak godzinę przed mszą świętą wieczorną. W innych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny celem umówienia rozmowy.