V NIEDZIELA WIELKANOCNA, Rok B

idż za mną

Jan Paweł II powiedział do młodych rzymian 1 kwietnia 2004 roku:

Na tej drodze nie bójcie się zawierzyć siebie Chrystusowi. Na pewno kochacie świat. I słusznie, bo świat został stworzony dla człowieka. W pewnym momencie życia trzeba jednak dokonać radykalnego wyboru. Nie gardząc niczym, co jest wyrazem Bożego piękna i otrzymanych od Niego talentów, trzeba umieć opowiedzieć się za Chrystusem, aby wobec wszystkich dać świadectwo o Bożej miłości […]. Jak widzicie, naśladowanie Chrystusa nie polega na wyrzeczeniu się darów, których On udziela, lecz na wyborze życia, które jest radykalnym oddaniem się Jemu! Jeśli On do tego powołuje, to owo «tak» staje się konieczne! Nie bójcie się zatem zawierzyć Mu samych siebie. Jezus wie, w jaki sposób macie nieść krzyż współczesnemu światu, aby odpowiedzieć na oczekiwania tak wielu innych młodych serc.

Te słowa można rozszerzyć na wszystkie pokolenia. Owo pójście za Chrystusem jest codziennym wybieraniem, które stanowi fundament chrześcijańskiego życia. Dotyczy ono zarówno młodych, jak i starszych. Pochylmy się zatem nad swoim życiem i pracujmy nad konsekwencją w wierności Bożym drogowskazom. Pójść za Chrystusem znaczy służyć. Służyć zaś oznacza wiernie realizować swoje powołanie dane przez Pana.

ogłoszenia parafialne

1) W Wielkim Poście zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki na godz. 16.30 oraz na nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę przed mszą św. o godzinie 8.00.

2) W tym tygodniu od czwartku do soboty włącznie odbędą się doroczne Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Bartłomiej Koba. W czwartek, piątek i sobotę msze święte będą sprawowane o godzinie 10.00 i 18.00 (są wolne intencje mszalne w te dni), przed mszami okazja do spowiedzi. W sobotę w południe odwiedzimy chorych - proszę zgłaszać chętne osoby.

3) W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

4) Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa - na każdej mszy świętej poświęcimy palmy na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

5) W przyszłą niedzielę przechodzimy na czas letni - śpimy o godzinę krócej