NIEDZIELA PALMOWA, Rok B

Niedziela Palmowa1

Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, miasta, w którym miał zostać umęczony na krzyżu, był początkiem Jego ostatecznego tryumfu – zmartwychwstania. Warto było znieść tyle obelg i prześladowań, aby potwierdzić, że królestwo Boże jest w takim sercu, które kocha mimo prześladowań. Chrystus kochał tych, którzy przygotowali Mu krzyż, kochał tych, którzy Go śledzili, kochał tych, którzy wydali na niego wyrok i tych, którzy Go ukrzyżowali. On ich kochał mimo wszystko, bo byli dziećmi Boga, które niestety wybrały drogę ciemności. Nie przeklinał ich, nie złorzeczył im, nie odgrażał się. Poprzez swoją postawę pełną pokoju do końca ukazywał prześladowcom, jak bardzo ich kocha, dając im szansę nawrócenia. Przyjął wyrok, choć był on niesłuszny. Poddał się władzy, ostatecznie odnosząc zwycięstwo.

Niedziela Palmowa jest dla nas jasnym wskazaniem, że zło trzeba zwyciężać dobrem, bo ostatecznie tylko miłość odnosi zwycięstwo. Warto kochać, mimo że doznajemy poniżenia z różnych stron, bo jest to znak, że zrozumieliśmy logikę Bożej miłości, która ostatecznie prowadzi nas do zbawienia.

 ogłoszenia parafialne

W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMII Z PANDEMII W NASZEJ ŚWIĄTYNI MOŻE PRZEBYWAĆ 29 OSÓB. PROSZĘ O ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU.

1) Niedziela Palmowa rozpoczyna Czas Wielkiego Tygodnia. Wielki Czwartek - podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy. Zapraszam do adoracji Krzyża również w domach i do odprawienia Rodzinnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wielka Sobota - Wigilia Paschalna - wydawało się, że wszystko się skończyło bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko, ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego.

3) W piątek i sobotę adoracja do godziny 20.00

4) Święcenie pokarmów: Łomy 10.00; Mątki 10.30; Węgajty 11.00; Jonkowo: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

5) W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tradycyjnie o godz. 6.00 uroczysta Msza św. Rezurekcyjna i  potem msza o 10.00 i 11.30.

6) Z racji ograniczeń pandemicznych Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. W sprawach rzeczywiście pilnych proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem omówienia sprawy i uzgodnienia godziny spotkania.