NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, Rok B

miłosierdzie

Miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości, ale mocno wiąże się z przebaczeniem. Okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi to przebaczyć mu, zwłaszcza gdy nas skrzywdził, uczynił coś złego. Albowiem przebaczenie, mimo że kosztuje bardzo wiele, warte jest każdej ceny. Przebaczenie otwiera nowe możliwości tobie i innym! Przebaczać powinniśmy bardzo często: „siedemdziesiąt siedem razy”, w nieskończoność, bowiem sami bardzo potrzebujemy przebaczenia. Dlatego Jezus po swoim zmartwychwstaniu jako pierwszy dar dla wierzących zostawił sakrament pojednania. Kiedy z niego korzystamy, łatwiej wymawia się nam słowa codziennej modlitwy: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

ogłoszenia parafialne

1) Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego - msze święte w Jonkowie o godzinie 8.00, 10.00 i 11.30. O godzinie 15.00 zapraszam do świątyni na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę o miłosierdzie dla nas i całego świata.

2) Zapowiedzi przedmałżeńskie: DANIEL RYBAK, kawaler, zam Jonkowo i ANETA JUSTYNA WIŃSKA, panna, zam. Jonkowo