II NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C

kanaGalilejska

Święty Jan Ewangelista, opowiadając o znaku z Kany Galilejskiej, podkreśla rolę Maryi. To Ona zauważa brak wina, to Ona zwraca się do Syna i Ona poleca sługom spełnić wszystko, co Jezus im rozkaże. Ten maryjny aspekt drugiej tajemnicy światła zasługuje na szczególne podkreślenie, ale także na wyciągnięcie praktycznych wniosków dla naszego życia. Ona jest Matką troszczącą się o wszystkie sprawy swoich dzieci, Ona jest Matką, którą nazwano wszechmocą błagającą, Ona i nam poleca zrobić wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn.

ogłoszenia duszpasterskie

1) W tym tygodniu z racji wizyt duszpasterskich msze święte będą sprawowane w czwartek o 10.00, w piątek w DPS - 10.45 i w sobotę o 17.00

2) Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę podczas tzw. kolędy i wszelkie informacje dotyczące przebywających na kwarantannie, będących w chorobie, itp.

3) W piątek i sobotę Dzień Babci i Dzień Dziadka

4) W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy naszego Parafianina +Ryszarda Drężek. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

kolęda2016

dzisiaj w niedzielę 16.01 - od 13.30 - ul. Lipowa od nr 31 do końca po obu stronach

poniedziałek 17.01 - od 15.30 - Mątki wieś strona lewa

wtorek 18.01 - od 15.30 - ul. Poranna, Wschodnia, Widokowa, Południowa

środa 19.01 - od 15.30 - ul. Słoneczna, Promykowa, Jasna, Tęczowa

czwartek 20.01 - od 15.30 - blok 4 i 6

piątek 21.01 - od 15.30 - ul. Spacerowa blok 32 i 34 (do nr 12)

sobota 22.01 -od 10.00 -ul.Spacerowa blok 34(od nr 13) i blok 8

niedziela 23.01 - od 14.00 - ul. Wędrowna