V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, Rok C

cudzołożnica

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam w sposób dobitny, że nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć trafne rozwiązania! Perykopa dotycząca dialogu Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie jest wzorem dialogu wychowawczego. Odnajdujemy w niej bowiem cechy prawdziwego pedagoga. Ewangelista Jan zapisał, że „Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi”. Prowokowany przez tłum, Mistrz z Nazaretu zachował spokój i pozwolił przeciwnikom wypowiedzieć wszystkie argumenty. Umiejętność słuchania to pierwsza cecha prawdziwego wychowawcy. Zakłada ona nieraz cichą obecność, nastawienie na odbiór, a także otwarcie się na wypowiadane słowo. Mądrość Jezusa objawia się w omawianym dialogu między innymi przez nienarzucanie własnego zdania.

ogłoszenia parafialne

1) Dzisiaj I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakarmentu, taca na prace konserwatorskie.

2) W tym tygodniu w naszej Parafii odbędą sie Rekolekcje wielkopostnie - piątek i sobota przed Niedzielą Palmową. Msze święte w tych dniach z okazją do spowiedzi wielkopostnej o godzinie 10.00 i 18.00. Rekolekcje będzie prowadził ks. Błażej który pracował w Parafii pod Odessą.

3) Dzisiaj po mszy św. o godzinie 11.30 zebranie dla Rodziców przed I komunią św. ich dzieci, zaś 10 kwietnia, również po ostatniej mszy św. zebranie przed bierzmowaniem dla kandydatów i ich Rodziców.

4) 8 kwietnia - w ten piątek - o godzinie 18.00 - mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gutkowie rozpoczyna się Ekstremalna Droga Krzyżowa.

5) Zwolniła się intencja mszalna w ten piątek 8 kwietnia o godz.10.00 (w rekolekcje). Następna jakakolwiek wolna intencja mszalna jest dopiero 12 października.