NIEDZIELA PALMOWA, Rok C

Niedziela Palmowa1

Ewangelista Łukasz życie Jezusa ukazuje na planie drogi do Jerozolimy. Jezus, nauczając i czyniąc cuda, zmierza do miasta, gdzie ma ponieść śmierć i zmartwychwstać. Tekst dzieli się często na trzy okresy podróży do Jerozolimy. Na początku każdego autor, pisząc: „zdążając do Jerozolimy”, ukazuje, że Jezus nosi w duszy cel swej wędrówki, jasno widzi jej kres. Nieraz wspomni o nim słowem – trzykrotna zapowiedź męki i zmartwychwstania, wskaże na pewien znak – „jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrzu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi”, zapowie wydarzeniem – przemienienie na górze Tabor. W ten sposób przygotowywał siebie i uczniów na Wielki Tydzień w Jerozolimie. Podkreśla to również starannie zaplanowany wjazd do tego miasta na oślęciu, jak kiedyś Salomon obejmujący władzę królewską.

Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy, otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Przeżycie tych dni zależy od naszego przygotowania, aby przez słowo, znak i liturgiczne uobecnienie wydarzenia spotkać się z Odkupicielem człowieka. A czy Ty jesteś przygotowany?

ogłoszenia parafialne

 

1) Zapraszam jutro w poniedziałek na godzinę 18.30 PANÓW do pomocy w ustawianiu konstrukcji Grobu Pańskiego i we wtorek PANIE do ustawienia kwiatów oraz sprzątania naszej świątyni przed Świętem Wielkanocy. Bardzo dziękuję za wszelkie ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego tym którzy złożyli ofiary i tym którzy organizowali zbiórkę ofiar. Bóg zapłać!

2) W tym tygodniu świętujemy Triduum Paschalne: Wielki Czwartek - podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa; W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, o godz. 18.00 rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Potem Droga Krzyżowa z lampionami ulicami Jonkowa (tradycyjną trasą); Wielka Sobota - Wigilia Paschalna - wydawało się, że wszystko się skończyło bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko, ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty. Liturgia Wigilii Paschalnej, Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna wzbogacona jest Liturgią Światła i Liturgią Chrzcielną. W sobotę na Liturgię przynosimy świece.

2) ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

          WIELKI CZWARTEK

godz. 19.30 - 21.30 -               adoracja cicha

        WIELKI PIĄTEK

godz. 9.00-10.00 -                  Łomy

godz. 10.00-11.00 -                oś. Królewskie

godz. 11.00-12.00 -                ul. Ks. J.Hanowskiego

godz. 12.00-13.00 -                ul. Ogrodowa

godz. 13.00-14.00 -                ul. Lipowa i oś. Kolorowe

godz. 14.00-15.00 -                ul. Spacerowa

godz. 15.00-16.00 -                ul. Spacerowa blok 32

godz. 16.00-17.00 -                ul. Spacerowa blok 34

godz. 17.30-21.30 -                adoracja cicha

       WIELKA SOBOTA

godz. 9.00-10.00 -                 oś. Kwiatowe i ul. Koralowa

godz. 10.00-11.00 -                oś. Słoneczne i ul. Olsztyńska

godz. 11.00-12.00 -                ul.Rybaków, Północna, Prosta

                                                   i oś.Leśne

godz. 12.00-13.00 -                ul. Spacerowa blok 4

godz. 13.00-14.00 -                ul. Spacerowa blok 6

godz. 14.00-15.00 -                ul. Spacerowa blok 8

godz. 15.00-16.00 -                Węgajty

godz. 16.00-17.00 -                Mątki i Polejki

godz. 17.30-21.30 -                 adoracja cicha

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY - godz. 18.00

Święcenie pokarmów: Łomy 10.00; Mątki 10.30; Węgajty 11.00;

Jonkowo: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

3) W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tradycyjnie o godz. 6.00 uroczysta Msza św. Rezurekcyjna z procesją wokół świątyni, potem msza o 9.00 w DPS i w kościele 0 10.00 i 11.30.

4) Z racji choroby Pana Katechety zebranie przed bierzmowaniem dla kandydatów i ich Rodziców zostaje przełożone na 22 kwietnia na godzinę 17.00