NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKEGO, Rok C

Zmartwych wstal Pan na wieki2

Przeżywamy dziś największą uroczystość w Kościele katolickim: Zmartwychwstanie Jezusa! Biegniemy razem z uczniami do grobu po to, aby przekonać się na własne oczy, że Pan zmartwychwstał. Biegniemy, by potwierdzić swoją wiarę: Mesjasz naprawdę żyje! Bez tej pewności wiara stałaby się bezpodstawna! Pusty grób uwiarygodnia wszystko, co wcześniej Jezus głosił i czynił.

Patrząc na wspominane dzisiaj wydarzenia, trzeba przyznać, że apostołowie otrzymali ogromną łaskę ujrzenia „leżących płócien i chusty” (J 20), które pozwoliły św. Janowi zanotować, że ów drugi uczeń „ujrzał i uwierzył” (J 20). Czy jednak współczesny człowiek skazany jest tylko na świadectwo uczniów Jezusa? Czy nam została odebrana łaska owego ujrzenia cudu zmartwychwstania? Odpowiedź może być tylko jedna: Bóg nie odbiera nam możliwości zobaczenia Jezusa Zmartwychwstałego. Nie odbiera nam wzroku, lecz każdy z nas musi włożyć pewien wysiłek w dostrzeżenie żyjącego Boga-człowieka.

ogłoszenia parafialne

1) W Niedzielę Wielkanocną msze św. w następującym porządku: 6.00 - msza św. rezurekcyjna z uroczystą procesją wokół kościoła; 9.00 - msza św. w DPS; 10.00 i 11.30 - msze św. w Jonkowie. W drugi dzień świąt msze św. tak jak w każdą niedzielę.

2) Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego.

3) Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby te święta były przeżyte przez nas w sposób jak najbardziej uroczysty. Dziękuję Druhnom i Druhom z OSP Jonkowo i OSP Mątki za pełnienie warty przy Grobie Pańskim, za pomoc w procesji. Dziękuję tym, którzy zorganizowali zbiórkę na kwiaty do Grobu Pańskiego i tym, którzy te ofiary składali, oraz tym, którzy te kwiaty zakupili i przywieźli. Dziękuję Parafianom i Parafiankom, którzy ustawiali Grób Pański i Ciemnicę, oraz pięknie posprzątali naszą świątynię. Dziękuję Szafarzowi Nadzwyczajnemu, Panu Kościelnemu, Panu Organiście i Ministrantom za pomoc i udział w Triduum Paschalnym. Panu Bogu dziękuję za łaskę tak licznych spowiedzi i przyjętych Komunii świętych. Życzę wszystkim Parafianom i Gościom aby wytrwali w stanie łaski uświęcającej jak najdłużej.

Z okazji Świąt Wielkanocnych moim Kochanym Parafianom i ich Gościom życzę:

miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze,

pracy, która pomaga żyć, uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać,

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Życzę, by blask Zmartwychwstałego Jezusa zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny Waszych zmartwień,

przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści,

podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.

Radosnego Alleluja

życzy Wasz ks. proboszcz

 Z CAŁEGO SERCA ZACHĘCAM DO OBEJRZENIA FILMU "POWOŁANY":

https://www.youtube.com/watch?v=Zoos1qXlINM

https://www.modlitwazakaplana.pl/