XX NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C, ODPUST ŚW. ROCHA

boska roch1

Boże, Tobie przynosi chwałę sława świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwom tych, którzy polecają się ich wstawiennictwu; wspominając zasługi świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę, pokornie prosimy, aby lud Twój za jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu Imieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą Cię pokornie prosimy …

ogłoszenia parafialne

1) Dzisiaj obchodzimy parafialny odpust ku czci św. Rocha. Uroczystości poprowadzi i homilie wygłosi ks. Andrzej Skomoroszko - Polak z Białorusi. Po mszy świętej o 11.30 uroczysta procesja ku czci św. Rocha.

2) W poniedziałek uroczystość Wniebowzięcia NMP - msze święte jak w niedzielę.

3) W sobotę msza święta ślubna o godzinie 17.00, nie będzie mszy o 18.00

4) W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

5) Bóg zapłać wszystkim, którzy w dniu wczorajszym pięknie posprzątali i przyozdobili kwiatami świątynię na dzisiejszą i jutrzejszą uroczystość