XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C

kto się wywyższa

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony

Ocena modlitwy faryzeusza i celnika przez Jezusa jest zaskakująca. Słuchacze przypowieści nie mieli wątpliwości, że Jezus pochwali faryzeusza, który był wzorem wierności Bogu i prawu, a zdyskredytuje celnika, człowieka z marginesu społecznego i moralnego. Tymczasem Jezus ocenia inaczej. Dla Jezusa ważna jest nie tyle doskonałość moralna, perfekcjonizm duchowy, ile pokora, szczera skrucha za grzechy i pragnienie nawrócenia, zmiana myślenia. W Kazaniu na Górze mówił: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20).

ogłoszenia parafialne

1) W poniedziałek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, w czwartek wspomnienie NMP Królowej Pokoju. W tym tygodniu I piątek miesiąca - spowiedź od godz. 17.30. Również w ten piątek o godzinie 18.00 msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego.

2) W sobotę dwie intencje ślubne - nie będzie mszy świętej o godzinie 18.00