XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C

Jezus nauczający

Dzisiejsze pouczenie Jezusa sprowadza się do odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czy naprawdę chcemy być Jego uczniami? Pytanie to jest skierowane do wszystkich idących za Nim. Gdybyśmy mieli podgląd na katolickie świątynie na świecie i obserwowali je przez cały dzień, to zobaczylibyśmy, jak wielkie tłumy wciąż podążają za Chrystusem. Ale z tego jeszcze niewiele wynika. Ważna jest bowiem tylko relacja, jaka zachodzi między sercem człowieka a sercem Jezusa. Zbawiciel właśnie o to pyta, dając nam wskazówki, przy pomocy których możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć w całej prawdzie.

ogłoszenia parafialne

1) W czwartek liturgiczne święto Narodzenia NMP - NMP Gietrzwałdzkiej

2) W przyszłą niedzielę z racji 145 rocznicy Objawień odbędą się w Gietrzwałdzie uroczystości odpustowe. Z naszej Parafii również wyruszą pielgrzymi, których pobłogosławię przed ich wyruszeniem około godziny 6.10.