NOWY SZTANDAR OSP JONKOWO

Komitet Fundacji Sztandaru paint new

Szanowni Państwo!

Życie, zdrowie, dbałość o mienie to wartości bliskie każdemu. O ich ochronę ludzie zabiegali od zarania dziejów. W tym celu zaczęli tworzyć Ochotnicze Straże Pożarne. Minimalizowanie skutków wielu zdarzeń na terenie naszej gminy i powiatu zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie, która bezpośrednio uczestniczy w akcjach ratowniczych.

Rok 2018 jest rokiem jubileuszu 110-lecia istnienia straży pożarnej w Jonkowie. W związku z tą rocznicą, w drodze podziękowania za długoletnią działalność oraz ochronę przeciwpożarową powstał Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Jonkowie. Ufundowanie nowego sztandaru jest najlepszym dowodem na uhonorowanie strażaków za ich poświęcenie i odwagę w ratowaniu życia i mienia o każdej porze dnia i nocy.

                Uroczyste wręczenie sztandaru odbędzie się 15 września przy udziale wszystkich fundatorów, którzy przyczynią się do zakupu sztandaru. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do społeczeństwa i przedstawicieli zakładów pracy o wsparcie finansowe na tak szczytny cel. Najhojniejsi sponsorzy uhonorowani zostaną imiennym gwoździem, który osobiście wbiją w drzewiec sztandaru podczas uroczystego wręczenia sztandaru.

Środki na zakup sztandaru gromadzone są na koncie jednostki w Warmińskim Banku Spółdzielczym oddział w Jonkowie.

nr konta 48 8857 0002 3001 0000 0130 0001

                                      

   z dopiskiem „wpłata na sztandar”

Prosząc o wsparcie dziękujemy jednocześnie za każdą złotówkę. Gdyż przy fundowaniu sztandaru liczy się przede wszystkim powszechność wsparcia, a nie jego kwota.

Liczymy na Państwa zrozumienie i poczucie odpowiedzialności za naszą wspólną sprawę.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący i członkowie

Komitetu Fundacji Sztandaru