MODLITWY O OCHRONĘ PRZEZ ZŁEM

MODLITWA O OCHRONE PRZED ZŁEM
Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko,
który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana,
proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha.
Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,
proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż,
proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.
Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas
aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić.
Amen

MODLITWA DO BOGA OJCA O OBRONĘ PRZED ZŁEM
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi razem z Jej Łzami
ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Pana Jezusa, aby Matka zniszczyła moc szatana, ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy, oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie w moim domu i w naszej Ojczyźnie.
Amen

MODLITWA OKRYCIA SIĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA
Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa, przelana na krzyżu,
a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na
ołtarzach całego świata,
uwolni mnie od grzechu, ochroni przed atakami duchów ciemności.
Niech ochroni to miejsce. Niech ochroni wszystkich
członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu.
Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.

MODLITWA- DOSTOJNA KRÓLOWO NIEBIOS
Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją.
Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA (PAPIEŻA LEONA XIII)
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce.
A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy.
A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI
O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.
(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986r. nr 1590/K/86)

MODLITWA O OCHRONĘ PRZED SZATANEM
W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie,
nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania
do naszej pracy, naszego życia i naszych planów, które poddajemy zbawczemu
projektowi Boga.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam:
Oddalajcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen."

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyń nas
niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej nr 184/K/93)

MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM
Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny,
Stwórco Nieba i Ziemi,
Ty, Który w Cudowny i nieomylny sposób władasz Całym Wszechświatem spraw,
aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu.
Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.
Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją.
Prosimy cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.
Błagamy cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia.
Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność.
Dlatego pokornie błagamy:
przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana.
Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby zly nie panował nad światem.
Amen
Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93

MODLITWY O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA

MODLITWA PRZECIWKO OSĄDOM I PRZEKLEŃSTWOM RZUCONYM PRZEZ INNYCH ŚWIADOMIE LUB NIEŚWIADOMIE
Niebieski Ojcze przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w autorytecie jego imienia wyrzekam się wszystkich przekleństw rzuconych na moje życie poprzez słowa tych, którzy mi złorzeczyli i niszczyli mnie.
Przebaczam im i proszę Cię Panie abyś uwolnił mnie od wszelkich konsekwencji.
Dziękuję Ci Ojcze w imieniu Jezusa. Amen!
Już dłużej nie jestem pod żadnym osądem mówiącym o tym, że jestem porażką
że nigdy nie będę dobry/dobra.
To wszystko zniknęło.
Dzięki Ojcze Niebieski, Dzięki Panie Jezu, Dzięki Duchu Święty!
Amen.

ZDJĘCIE PRZEKLEŃSTWA POWSTAŁEGO PRZEZ NASZE GRZECHY.
W Imię Jezusa Chrystusa przerywam wszystkie przekleństwa, które powstały na skutek moich grzechów (należy je słownie wyrazić…).
W Imię Jezusa Chrystusa wszystkie te klątwy przerywam, przecinam, łamię, unicestwiam oraz unieważniam na całą wieczność, na zawsze.
W Imię Jezusa Chrystusa od tego momentu, od tej chwili jestem wolny
od tych przekleństw całkowicie i na zawsze – w Imię Jezusa Chrystusa, Amen.

I .MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA
Panie Jezu Chryste , wierzę , że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga.
Wierzę , że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś.
Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem , które powinno spaść na mnie za moje grzechy.
Ty Jezu wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa , abym mógł żyć w błogosławieństwie.
Panie Jezu , przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków.
Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów , które otworzyły mnie na działanie przekleństwa.
Uwolnij mnie Jezu od skutków grzechów moich przodków.
W Twoim Imieniu Jezu rezygnuję z buntu przeciwko Tobie , wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje Zycie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i Zbawicielowi.
Decyzją woli przebaczam wszystkim , którzy mnie skrzywdzili , ponieważ pragnę , aby Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam ….(imiona osób , które mnie skrzywdziły).
Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi wszystko przebaczyłeś.
Przebaczam również samemu sobie wszystkie moje grzechy , błędy i porażki życiowe , tak jak Ty mi wszystko przebaczasz.
Staję teraz we Krwi Jezusa , w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan , chroniony od każdego zła.
Szatan nie ma do mnie żadnych praw.
Krew Jezusa odkupiła mnie , oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie.
Wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem
(z magią, bioenergoterapia , reiki , kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za pomocą różnych energii , homeopatia , joga , religiami i medytacjami wschodu , astrologia , radiestezją , horoskopami , itp.).
Jeśli posiadam jakieś amulety , talizmany , książki okulistyczne , ezoteryczne , jakieś przedmioty „na szczęście” , odpromienniki , symbole religijne innych religii , itp. to postanawiam je zniszczyć natychmiast.
Teraz Panie Jezu , w autorytecie dziecka Bożego , na mocy chrztu świętego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej , św. Michała Archanioła , mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie , wyzwalam siebie w TWOJE IMIĘ JEZU od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w Imieniu Jezusa , niech tak się stanie! Amen, Amen, Amen.
Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie Jezu ! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich Błogosławieństw , które dla mnie przygotowałeś. Amen.
Dziękczynienie i Chwała Jezusowi za wszystko co uczynił w trakcie tej modlitwy. AMEN

II. MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTW
Ojcze Niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów, wpływające na mnie i całą moją rodzinę, zakryte zostały Krwią Pana Jezusa.
Dziękuję Ci Boże Ojcze za to, że Pan Jezus, z miłości do mnie, stał się za mnie przekleństwem (Ga.3,13b) na Krzyżu, abym ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa.
Mocą tego Krzyża odrzucam każde przekleństwo i skutki tych grzechów, zawisłe nade mną i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam w zasługi zbawcze Krzyża Świętego.
W Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze Niebieski, uznaje za grzech z mojej strony i ze strony mych przodków wszelkie działanie podejmowane dobrowolnie pod wpływem podszeptu szatana. Wyrzekam się, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, wszystkiego, co pozwoliłoby wtargnąć szatanowi także w życie moje. Winy przodków i moje zanurzam w Krwi Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem. Wierzę że On nas prawdziwie uwolni zarówno od wpływu i skutków praktyk okultystycznych, klątw czy uroków, które być może dotknęły moich przodków, a w konsekwencji mnie i moja rodzinę. Wierzę że, Jezus Chrystus, mój Pan i mój Bóg prawdziwie uwolni nas od wszelkiego zła. Niech Duch Święty o Dobry Ojcze tchnie na nas i odnowi nas i nasze życie. W Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA PRZECIW CZAROM
(Z RYTUAŁU GRECKIEGO)

Kyrie Eleison. Panie, nasz Boże, Władco wieków wszechpotężny i wszechmogący, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką i uratowałeś swoich trzech świętych młodzieńców. Ty jesteś nauczycielem i lekarzem swoich dusz. Ty jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie. Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki złych i nikczemnych osób działających na szkodę Twego sługi (imię).
Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpił obfitości dóbr, mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty, Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych. Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością: Pan jest moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek. Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moim Bogiem, moją mocą, moim potężnym Panem, Panem pokoju, Ojcem przyszłych wieków.
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad Twoim obrazem i wybaw Twego sługę od wszelkiej szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej pani Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi, jaśniejących archaniołów i wszystkich świętych Twoich.
Amen

Zbroja Św. Patryka

Lorica, Pancerz Świętego Patryka czy też Faeth Fiadha (Krzyk Jelenia) to irlandzka modlitwa pochodząca z V wieku. Zgodnie z maksymą „Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam?”, Lorica stwarza możliwość poczucia Bożej opieki, która jak pancerz chroni przed złem i przyjęcia tej opieki w sposób dobrowolny, uzbrojenia się w miłość i siłę Światłości w sposób przywodzący na myśl zbrojenie się wojowników przed bitwą. Ufność pokładana we Wszechwładnym i pokorna prośba umożliwiają uświadomienie sobie własnego bezpieczeństwa, jeśli podąża się ścieżką Światłości.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Zakładam dziś na siebie
potężną moc wezwania Imienia Trójcy,
moc wiary w Trzy Osoby,
moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.

Zakładam dziś na siebie
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.

Zakładam dziś na siebie
moc miłości cherubinów,
moc posłuszeństwa aniołów,
moc posługi archaniołów,


moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
moc modlitwy patriarchów,
moc nauki apostołów,
moc wiary wyznawców,
moc niewinności dziewic,
moc obecności w rzeczach małych i wielkich,
moc uczynków ludzi prawych,
moc Ducha Słowa odwiecznego.

Zakładam dziś na siebie
moc Niebios,
tajemnicę wschodu,
światłość słońca,
blask księżyca,
splendor ognia,
szybkość błyskawicy,
chyżość wiatru,
głębiny morza,
stabilność ziemi,
twardość skały.

Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Powstaję dzisiaj
Bożą mocą, która mnie prowadzi,
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrością, która mi przewodzi,
Bożym okiem, które na mnie patrzy,
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,
Bożym Słowem, które do mnie przemawia,
Bożą ręką, która mnie strzeże,
Bożą drogą, która ścieli się przede mną,
Bożą tarczą, która mnie osłania,
Bożymi zastępami, które mnie bronią
Przed zasadzkami złego,
Przed kuszeniem do złego,
Przed każdym, kto źle mi życzy
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te moce:
Stańcie pomiędzy mną a złem!
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,
Co zagraża memu ciału i duszy,
Przeciwko zawołaniom fałszywych proroków,
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretyków,
Przeciwko występkom bałwochwalstwa,
Przeciwko matrixowi komercji,
Przeciwko intrygom i kłamstwu,
Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych,
Przeciwko pyszałkom i głupcom,
Przeciwko przeklinającym obraz tej Ziemi,
Przeciwko obłudzie wzniosłości ust przewrotnych,
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś
Od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia.
Chroń mnie, póki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.

Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, kiedy tworzę,
Chrystus, kiedy biegnę,
Chrystus, kiedy się kładę,
Chrystus, kiedy siadam,
Chrystus, gdy powstaję!

Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy,
Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś moim jedynym lekarzem.

Powstaję dzisiaj
potężną mocą wezwania Imienia Trójcy,
mocą wiary w Trzy Osoby,
mocą wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.

Amen.