OGÓLNY SPIS PRAC KONSERWARORSKICH, REMONTOWYCH, BUDOWLANYCH, ITP., W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA od 1 lipca 2007 (ks. Krzysztof Chrostek)

2007 - wykonanie nowego nieinwazyjnego ogrzewania kwarcowo-halogenowego w kościele

2008 - gruntowny remont kaplicy przedpogrzebowej (wzmocnienie dachu, położenie nowej dachówki, nowa posadzka, ściany, sufit)
2008-2009 – gruntowny remont plebanii (nowe okna, nowa instalacja elektryczna, hydrauliczna, grzewcza, podłogi, ściany, sufity)
2009 - wycinka starych drzew na Cmentarzu Parafialnym
2010 - nowa instalacja nagłośnieniowa kościoła
2011 - termomodernizacja budynku Domu Katechetycznego (ocieplenie, nowe okna, nowy piec i instalacja grzewcza)
2012 - konserwacja 4 figur z kościoła (Jezusa i Maryi, oraz dwóch figur św. Rocha)
2012 - w ramach współpracy z muzeum we Fromborku wstępna konserwacja ołtarza bocznego (strona prawa – Ołtarz Czyśćcowy) oraz pełna konserwacja obrazów św. Rocha, św. Michała Archanioła i Matki Bożej Różańcowej
2012 - generalny remont dachu kościoła i założenie nowych dachówek
2012 - ułożenie kostki na terenie Cmentarza Parafialnego cz.1
2013 - konserwacja antependium ołtarza głównego
2013 - modernizacja terenu wokół kościoła (konserwacja zieleni i wycinka starych drzew)
2014 - w ramach współpracy z muzeum we Fromborku wstępna konserwacja ołtarza bocznego (strona lewa – Ołtarz Różańcowy) oraz obrazu Zwiastowanie Pańskie i 4 zabytkowych rzeźbionych świeczników
2014 - konserwacja zwieńczenia ołtarza głównego
2014 - wymiana cementowych płyt chodnikowych i starego polbruku na kostkę granitową przed wejściem do kościoła, przełożenie na nowo opaski kamiennej
2014 - ułożenie kostki na Cmentarzu Parafialnym cz.2
2014 - wymiana instalacji oświetlającej front kościoła
2014 - wstępna konserwacja i strojenie organów piszczałkowych z 1897 roku, firma Goebel z Królewca
2014 - zabezpieczenie wejścia do kościoła i na strych kościoła (kraty – metaloplastyka)
2014 - konserwacja ceglano­drewnianego ogrodzenia kościoła
2014 - generalny remont dachu Domu Katechetycznego i założenie nowych dachówek
2015 - konserwacja 8 figur z ołtarza głównego
2015 - generalny remont dachu plebanii i założenie nowych dachówek
2016 - monitoring kościoła i plebanii
2016 - renowacja kamiennych schodów wejściowych do kościoła i z zakrystii na plebanię
2016 - trwa konserwacja architektury Ołtarza Głównego, snycerki bazy, kapitele i listwy